Sluiten

Bestuur en organisatie

Wie bekleden het bestuur van Festival Buitengewoon

Samenstelling onbezoldigd bestuur:
Sieb Engwirda - voorzitter
Vacature - secretaris
Jeanette Helder - penningmeester
Ron Roebers - bestuurslid organisatie

De stichting heeft geen medewerkers in loondienst.